Raziskava o prepoznavanju kolektivnih blagovnih znamk

10 / 06 / 2019

V sklopu vseslovenskega projekta Turizem 4.0 – obogatene turistične izkušnje, poteka raziskava o prepoznavanju, nakupu in zadovoljstvu s kakovostjo ponudbe šestih kolektivnih blagovnih znamk (Okusi Rogle, Bohinjsko/From Bohinj, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija izbrano, Jeruzalem Slovenija).

Z izpolnjeno anketo bodo sodelujoči prispevali k nadaljnjim aktivnostim na področju razvoja ponudbe podeželskih okolij, ki imajo velik potencial razvoja v butične destinacije s kratkimi lokalnimi oskrbnimi verigami, prepoznane po kakovostni ponudbi pridelkov, izdelkov, storitev ter doživetij z veliko lokalno dodano vrednostjo.

Doživetja obiskovalcev s preizkušanjem ponudbe v lokalnih okoljih (ogledi ponudnikov, pokušnje, delavnice …) lahko izjemno doprinesejo k razvoju ponudnikov in prepoznavnosti ponudbe ter ustvarjanju novih delovnih mest, zato vas vabimo, da ostajate zvesti kupci in ambasadorji destinacij, ki so se odločile narediti nekaj več in se celovito ter povezano predstaviti. S tem gradimo pot do leta 2021, ko bo Slovenija nosilka prestižnega naziva: Evropska gastronomska regija.

Zato vse kupce ponudbe, certificirane s kolektivnimi blagovnimi znamkami, vabimo k sodelovanju In izpolnjevanju ankete. Rezultati anketiranja in celotnega projekta bodo javno dostopni.

Do ankete lahko dostopate na TEJ POVEZAVI

dr. Tanja Lešnik Štuhec in Nejc Pozvek ter ekipa projekta Turizem 4.0