Razpis za pridobitev znaka kakovosti “Okusi Rogle” – vodena doživetja

26 / 03 / 2019

LTO Rogla-Zreče, GIZ, Unitur d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica,  Občina Vitanje in Društvo kmetic  Zarja v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle« objavljajo

ČETRTI RAZPIS za pridobitev znaka kakovosti OKUSI ROGLE

Za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje, se lahko prijavijo registrirane pravne in druge osebe, ki ponujajo produkte, za katere se podeljuje znak kakovosti Okusi Rogle.

Ocenjevanje se bo na podlagi Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle in Pravilnika o ocenjevanju turističnih produktov / vodenih doživetij za pridobitev pravice do uporabe blagovne znamke Okusi Rogle izvedlo za kategorijo:

  • Turistični produkti/vodena doživetja v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje

Vrste turističnih produktov/vodenih doživetij, ki se ocenjujejo so naslednje:

  • turistični produkt/vodeno doživetje posamezne turistične vsebine, zanimivosti v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje – individualna ali skupinska krajša vodena doživetja (delavnice, vodene pokušnje enega ponudnika, vodeni ogled).
  • turistični produkt/vodeno doživetje več turističnih vsebin, zanimivosti na manjši lokaciji – poldnevna ali celodnevna individualna ali skupinska vodena doživetja po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje (prireditve, dnevi odprtih vrat ipd.).
  • individualni ali skupinski krožni turistični produkt/vodeno doživetje – organizirani izleti po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.
  • stacionarni večdnevni turistični produkt/vodeno doživetje po Turistični destinaciji Rogla-Pohorje.

Turistični produkti/vodena doživetja, ki se ocenjujejo so uvrščeni v enega izmed tematskih konceptov pod sloganom »Razišči, občuti, užij«, in sicer: Aktivno, Doživetja, Dobro počutje, Kulinarika, Podeželje, Tradicionalne prireditve in poslovni dogodki, ki se nanašajo tudi na Persone ciljnih skupin slovenskih turistov (Valicon Tourism in STO, september 2016).

Vodena doživetja, ki pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke OKUSI ROGLE se morajo v vsaj 80% izvajati na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje in vključevati vsaj 1 ponudnika ali 1 izdelek z blagovno znamko OKUSI ROGLE. Prijavijo se lahko turistični produkti / vodena doživetja, ki se že izvajajo.

Prijavitelj mora imeti sedež na območju Turistične destinacije Rogla-Pohorje.

Rok za prijavo in termin ocenjevanja turističnih produktov / vodenih doživetij sta naslednja:

  • Prijave do ponedeljka, 8. 4. 2019
  • Ocenjevanje bo potekalo na terenu pri ponudnikih turističnih produktov / vodenih doživetij, v sredo, 17. 4. 2019.

Obrazce za prijavo na razpis ter podrobnejše informacije prejmete v pisarni LTO Rogla-Zreče, GIZ – TIC Zreče, preko elektronske pošte info@rogla-zrece.si ali telefonske številke 03 759 04 70. Več informacij tudi na www.destinacija-rogla.si.

Projekt se izvaja v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 in sta ga odobrila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ter je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razpis in prijavnica

V imenu partnerjev
Upravljavec  blagovne znamke Okusi Rogle
LTO Rogla-Zreče, GIZ
Domen Vogelsang, direktor

Foto: Gašper Pintarič, Pohorje Turizem